Forslag til kommuneplantillæg nr. 7


Furesø kommune har offentliggjort et forslag til kommuneplantillæg nr. 7.

 

Tillægget skal muliggøre ændringer i kommunens vandforsyning. Forslaget er ledsaget at VVM redegørelser for den sydlige og nordlige del af kommunen.

 

Forslaget var i høring til 27. januar 2016.

 

Det samlede forslag er fordelt på flere filer:

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7

 

VVM redegørelse for den fremtidige vandindvinding i Furesø nord

 

Bilag til VVM - Grundvandsmodel - Nord

 

Bilag til VVM Naturforhold

 

VVM-redegørelse for vandindvinding - Furesø Kommune - Syd

 

Bilag til VVM - Kort - Syd

 

 

DN Furesøs høringssvar til Kommuneplantillæg 7 kan læses her