Billeder af Flagermuskolonier

Flagermus er sociale dyr, der lever i kolonier. De opholder sig om sommeren i sommerkolonier (eller ynglekolonier), hvor også ungerne fødes. Om vinteren går flagermus i dvale i vinterkolonier.

Sommerkolonier. Vandflagermus, Troldflagermus og Brunflagermus bruger hule træer som sommerkoloni. Sydflagermus og Skimmelflagermus bruger mest huse. Dværgflagermusen bruger både træer og huse.

Vinterkolonier. Troldflagermus og Brunflagermus bruger hule træer om vinteren, hvorimod Sydflagermus og Skimmelflagermus bruger bygninger om vinteren. Dværgflagermusen bruger både huse og hule træer, og Vandflagermusen kan også bruge kældre, brønde og lignende steder.

Om efteråret bruges kolonierne ofte som sangpost i forbindelse med territorial adfærd. 

De følgende fotos viser nogle fundne kolonier.

 

Dværgflagermus-kolonier:

Der har været dværgflagermus i denne ubrugte skorsten (sommerkoloni)
Her var dværgflagermus i et gammelt frugtlager (der sidder en flagermus øverst oppe under taget).

På en enkelt aften i august er der set 24 dværgflagermus forlade denne koloni.
Ynglekoloni for 85 dværgflagermus optalt i juli måned. Udflyvningen skete øverst oppe.
Dværgflagermus kan også være i et moderne hus, her aller øverst oppe under taget
Dværgflagermus. Koloni i et udgået bøgetræ. Bemærk misfarvningen ved spættehullet. I august måned blev stedet brugt af en syngende han.
Tom ugenert bygning. Bemærk de dobbelte tagspær, her sad flere dværgflagermus (se nedenfor)
Dværgflagermus i sprække mellem tagspær i bygningen ovenfor. Dagopholdssted. Foto Carsten Juel
Dværgflagermus. Sommerkoloni. Her fløj mindst 200 individer ud en aften i juli. Rækkehus i Jonstrup. I august måned havde alle flagermus forladt dette sted.

troldflagermus-kolonier:

Troldflagermus i et spættehul
Troldflagermus ved koloni
Troldflagermus ved koloni i spættehul (med halvtag af Tøndersvamp!)
Koloni i bøgetræ med spættehuller og revner. Her er der kø, en troldflagermus på vej ud, en anden venter.
Foto Carsten Juel

Andre træer, hvor der har været troldflagermus:

I disse træer, alle med spættehuller, er der fundet sommerkolonier af troldflagermus. Typisk fløj der 5-7 individer ud per aften i august måned.

Billederne er taget i Lille Hareskov og Jonstrup Vang.

Foto: Carsten Juel

Billederne ovenfor illustrerer, hvor vigtigt det er at bevare gamle udgåede træer i skoven.

Det er vigtigt at de gamle træer ikke medtages, når der som her i Lille Hareskov, samles træ til flis (se billede nedenfor):

Brunflagermus-kolonier:

Den kendte koloni af brunflagermus i Fælledparken, København. Foto Carsten Juel
Koloni af Brunflagermus i beskåret træ
Her har der boet brunflagermus. Bispebjerg kirkegård.
Foto Carsten Juel
Koloni af Brunflagermus. I træet i forgrunden til højre har der boet 31 Brunflagermus. Træet i baggrunden har været befolket af både Troldflagermus og Dværgflagermus. Dette viser igen hvor vigtige gamle træer med spættehuller er for flagermus. Jonstrup Vang.

Langøret flagermus

Langøret Flagermus i kælder.
Foto: Anders Riiber Høj
Langøret Flagermus i kælder.
Foto Carsten Juel