Udseende

10-16 cm. Kroppen kraftigere end hos Lille Vandsalamander. I yngletiden har hannen en uregelmæssig rygkam med spidser (se øverste billede). Hunnen har ingen rygkam. Efter yngletiden har Stor Vandsalamander en mørk, vortet hud (se nederste billede).

Levevis

Går på land after yngletiden

Æg/unger

Æggene lægges enkeltvis i vand. Larverne har gæller. Går på land om efteråret.

 

 

Stor vandsalamander i akvarium. Bemærk de uregelmæssige spidse takker på ryggen. Foto Alf Blume

Foto Alf Blume

Stor vandsalamander på land. Efter yngletiden i vand mister dyrene den tydelige kam på ryggen. Foto Alf Blume