Fingerplan - grønne kiler


Den oprindelige fingerplan udkom i 1947. Ideen var at planlægge udviklingen af byområder og naturområder i Københavnsområdet. Planen beskytter blandt andet de grønne områder mod at blive gjort til byzone. Desuden beskrives byudvikling og planlægning af det overordnede vejnet og transportkorridorer.

 

Fingerplanen er senest blevet opdateret i 2013. Se hele fingerplanen 2013 (Landsplandirektiv for hovedstadsområdets udvikling).

 

Hovedbudskaberne i Fingerplan 2013 er desuden beskrevet i Fingerplan 2013 - hovedbudskaberne

 

Fingerplanen. Visionen om de grønne kiler mellem byudviklingsområderne.