Bøndernes Hegn/Bagsværd sø


I juni 2013 blev Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser fredet. En lille del af Bøndernes Hegn (inklusiv ca. 200 m af bredden ned til Bagsværd Sø) af denne fredning ligger i Furesø Kommune. Læs Fredning vedrørende Bagsværd og Lyngby søer her.

Der er i februar 2014 startet et arbejde med at udarbejde en "Fredningsplejeplan for Bagsværd Sø og Lyngby sø med omgivelser".

Bøndernes Hegn hører under Naturstyrelsen, hvorimod Frederiksdal Skov er privatejet.

Kun Bøndernes Hegn ligger i Furesø.