Hulveje


Hulveje i Furesø Kommune.

Beskyttelse.

Hulveje er kulturminder beskyttet af Museumsloven paragraf 29e bilag 1, dog kun hvis ejeren har modtaget meddelelse om deres tilstedeværelse.

 

Hulvejenes historie.

Hvor gamle er hulvejene? Det er karakteristisk at hulvejene ofte passerer tæt forbi oldtidsminder som dysser og jættestuer. Dette kunne tydes på den måde, at vejenes placering er bestemt af disse markante pejlemærker i terrænet. Det er dog også klart, at de tydeligste hulveje ligger i forbindelse med vadesteder over vandløb eller på steder, hvor det er muligt at færdes mellem for eksempel søer eller moser. Vejstrøgenes placering er altså bestemt af terrænet. Det må derfor konkluderes, at de vejstrøg, hvor vi i dag ser hulveje, er lige så gamle som oldtidsminderne, hvilket vil sige mere end 5 tusinde år.

 

Hulveje i Furesø kommune.

Furesø kommune er rig på markante spor af hulveje. Dette skyldes, at der i kommunen er markante vandløb (Mølleåen og Værebro Å) og flere store søer, der har koncentreret trafikken på bestemte steder. Her er tre eksempler:

 

Præsteskoven. I Ryget Præsteskov findes en vifte af hulveje, der alle fører ned til samme punkt i kanten af Sortemosen. Her har været et vejstrøg over Sortemosen til det der i dag er Kong Volmers vej. På begge sider af Sortemosen er der en stendysse tæt ved vejen. Dette vejstrøg blev antagelig opgivet da Farum sø blev opstemmet i 13-hundrede tallet.

 

I Nørreskoven findes et system af hulveje, der fører ned mod den smalle tange mellem Farum Sø og Furesøen. Også her er en langdysse, tæt ved den nuværende Frederiksborgvej.

 

Et andet eksempel på et system af hulveje findes i Lille Hareskov. Her fører vejene ned mod et vadested (Harevad) over Tibberup Å, hvor der i dag er en bro. Ved den nærliggende Hejrebakke findes rester af to dysser.

Hulvej i Nørreskoven

Hulvej i Nørreskoven