Kejserkåbe blev betegnet som truet i 2010 (EN), men på den nyeste rødliste 2019 er den betegnet som ikke truet.

Denne store sommerfugl ses ofte i Store Hareskov, Jonstrup Vang (ved Afrodites Øje) og ved Farum sø. Findes antageligt i andre af vores skove.

Hunnerne ligner oftest hannerne, men findes også i en mørk variant.

Kejserkåbe findes mange steder på Sjælland. De enkelte bestande rundt om i landet er dog spredte, derfor anses (2010) arten for at være moderat truet (EN).

I den nyeste rødliste 2019 angives denne art som ikke truet.

Kejserkåbe. Foto Carsten Juel

Kejserkåbe, hun. Mørk variant kaldet valezina.
Jonstrup Vang.
Foto Carsten Juel