Møder 

Interne møder og årsmøde


Danmarks Naturfredningsforening i Furesø Kommune har ca. 1.400 medlemmer. Medlemmerne kan møde op til årsmødet (generalforsamlingen) i Furesø-DN og være med til at vælge afdelingens bestyrelsesmedlemmer, ligesom man kan møde op ved starten af det månedlige afdelingsmøde.
Furesø-DN afholder sine månedlige bestyrelsesmøder enten i Farum eller i Værløse. Mødetidspunktet er almindeligvis kl. 19.30, men der kan ske ændringer. Ønsker man at deltage i første del af mødet, bør man forhøre sig om sted og tidspunkt hos bestyrelsesformand eller næstformand for DN-Furesø.

 

Mødedatoer 

 

 

2019:

Mandag den 7. januar, 19.30-22.00, mødelokale 1, Satellitten Værløse

Torsdag den 7. februar, 19.30-22.00, mødelokale 1, Satellitten Værløse

Tirsdag den 12. marts, 19.30-22.00, mødelokale 1, Satellitten Værløse

Mandag den 8. april, 19.30-22.00, mødelokale 1, Satellitten Værløse

Onsdag den 8. maj, 19.30-22.00, Møderum 2, Kulturhuset Farum

Tirsdag den 4. juni, 19.30-22.00, mødelokale 1, Satellitten Værløse.

Mandag den 19. august, 

Tirsdag den 10. september, kl. 19.30-22.00, lokale 1, Satellitten, Værløse

(Onsdag den 9. oktober ændret til) torsdag den 10. oktober), kl. 19.30-22.00, lokale 1, Satellitten

Torsdag den 14. november, kl. 19.30-22.00, lokale 1, Satellitten, Værløse

Fredag den 13. december, julefrokost, kl. 19.30, Naturskolen Fiskebæk

2020:

Mandag den 13. januar, kl. 19.30-22.00, lokale 1, Satellitten, Værløse

Mandag den 3. februar, kl. 19.30-22.00, lokale 3, Satellitten, Værløse Ændring

Tirsdag den 10. marts, kl. 19.30-22.00, lokale 1, Satelitten, Værløse Ændring

Torsdag den 2. april, kl. 19.30-22.00, lokale 1, Satellitten, Værløse

Mandag den 11. maj, kl. 19.30-22.00, lokale 1, Satellitten, Værløse

Tirsdag den 9. juni, kl. 19.30-22.00, lokale 1, Satellitten, Værløse


Alle er velkomne til at deltage ved starten af møderne, hvor der altid er mulighed for at stille spørgsmål til Bestyrelsen.

Desuden afholdes der gruppemøder i de forskellige arbejds- og projektgrupper.
Årsmødet (Generalforsamlingen) afholdes om efteråret. Ved årsmødet aflægger formanden årsberetningen, og man afholder tillige personvalg til bestyrelsen. Efter tur er der 4 medlemmer af bestyrelsen på valg hvert år.