Retten til at rejse fredninger. Kampagne. Se DNs ret til at rejse fredninger

Revision af Natura 2000 områderne. se under Fredninger

Farum Gård Park, se under "Vi arbejder med".

Kommuneplan 2017 i høring. se under "Vi arbejder med".

Lokalplaner for Sydlejren, se under "Vi arbejder med".

Flyvestationen, se under "Vi arbejder med".

Dispensation: Badebro i den nordlige del af Søndersø. Klagefrist 6. juli 2017

Afgørelse om, at LAR-projekt i Sydlejren på den tidligere Flyvestation Værløse ikke er VVM-pligtigt. Klagefrist 12. juni 2017

 

I høring fra 5. december 2016 til 6 februar 2017: Forslag til tillæg 13 til kommuneplan 2013, lokalplanforslag 122 for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj med tilhørende miljøvurdering.

I høring til 13. januar 2017: Forslag til lokalplan 131 for Værket ved Søndersø med tillæg 10 til kommuneplan 2013. Klagefrist for den tilhørende afgørelse om  miljøvurdering, der er en del af denne fil, er 9. december. 

 

se i øvrigt under "Det arbejder vi med", hvor de nyeste sager kan læses