Retten til at rejse fredninger. Kampagne. Se DNs ret til at rejse fredninger

Revision af Natura 2000 områderne. se under Fredninger

Farum Gård Park, se under "Vi arbejder med".

Kommuneplan 2017 i høring. se under "Vi arbejder med".

Lokalplaner for Sydlejren, se under "Vi arbejder med".

Flyvestationen, se under "Vi arbejder med".

 

se i øvrigt under "Vi arbejder med", hvor de nyeste sager kan læses