Fredning: Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø

 

Den 28. februar 2018 besluttede byrådet at Furesø kommune i samarbejde med DN rejser en ny fredningssag for den eksisterende Præstesøfredning suppleret med arealer syd og øst for Laanshøj, arealer vest for Præstesøen, arealer syd for Søndersø og den del af Søndersø, der i dag er erklæret som stillezone. Fredningen vil sikre et større sammenhængende naturområde.

Læs kommunens pressemeddelelse her

Læs hele fredningsforslaget her.

Se kort over fredningen her.

Og her er det endelige fredningsforslag, som blev sendt til Fredningsnævnet den 6. juli 2018.

I januar 2019 blev et revideret fredningsforslag indsendt. Se det reviderede kort her.

Den 26. april 2019 kom Fredningsnævnets afgørelse vedrørende fredningen af Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø. Der er kun en mindre ændring i forhold til det reviderede fredningsforslag

På grund af en klagesag, er denne fredning ikke medtaget i  oversigter over eksisterende fredninger

Fredningen blev endeligt godkendt 1. oktober 2021.