Ryget skov og Baunesletten med udsigt over Farum Sø

 

Turen starter fra P-pladsen beliggende efter viadukten på Bavnestedets forlængelse (1). Bavnestedet følges igennem Baunegaarden (2), og i fortsættelse af denne vejføring, når man ud til den lille bådebro ved Farum sø (3), hvor man blandt andet kan se øen Klaus Nars Holm samt Farumgaard og Farum Kirke på den modsatte side af søen. Derefter følger man stien, der går mod sydvest, ud af Nørreskoven og over i Ryget Skov. På vejen passerer man flere vådområder (4-5), hvor man i søerne har mulighed for både at se og fange frøer, haletudser og salamandre (alle skal sættes ud igen). Om foråret er det også muligt at se hvinand, der yngler i små skovsøer. Hvor vejen går op ad bakke, kommer der på venstre side en mindre befærdet skovsti (6-7), der fører ind gennem Ryget Skov og over til Sækkedamsstien. Denne skovsti følges langs det lave område (Sækken, der er en højmose). Man kan på denne sti være heldig at se både ræv og rådyr. Fra skovstien drejer man til højre når man når Sækkedamsstien (en bred skovvej) og denne følges til ”Karpedammen” og videre af svinget til højre, hvor det går op ad bakke. På ”bakketoppen” drejer man skarpt til venstre, for at nå ud til Sækkedamshuset (8). Efter at have passeret Sækkedamshuset drejer man til venstre af Ryethøjvej hen mod den fredede bronzealderhøj Ryethøj (9), hvorfra der er en fin udsigt. Ryethøj ligger i et mindre, fredet område, der holdes åbent ved afgræsning.

Tilbageturen (10) fra Ryethøj bringer atter en ind i Ryget Skov og tilbage til Sækkedamsstien. Her ligger der få 100 meter til venstre (mest sandsynligt) eller til højre, afhængig af, hvor man præcist rammer Sækkedamsstien, en kæmpehøj (runddysse), som med sin placering angiver hvor rejse-vejene i gamle dage var ført igennem.

Efter at have beset runddyssen går man mod øst af Sækkedamsstien (11) mod den fredede Bauneslette (12), der ligger hen som et åbent overdrev. På Baunesletten kan man i juni-juli være heldig at se den sjældne sommerfugl Violetrandet Ildfugl. Ved at følge den trampede sti, der kommer på venstre hånd (parallelt med S-banen), når man tilbage til P-pladsen ved Bavnestedets forlængelse, hvor turen udgik fra.

Turen kan gøres på ca. 3 timer og er 6-7 km lang

 

 

 

Ryethøj

Kort over turen.