Ryget Skov og Ryethøj (incl. Baunesletten)


Fredningen omfatter Baunesletten, det åbne område nord for Værløse by ned mod Sækken og Ryget Skov, men ikke selve Ryget Skov. Desuden er området omkring Ryethøj vest for Ryget Skov fredet. Selve Ryet Høj har som andre oldtidsminder været fredet i lang tid.

Baunesletten blev fredet 1953, hvorimod arealet rundt om bronzealderhøjen Ryethøj først blev fredet 2004.

 

For kort og beskrivelse se her.

Se kommunens plejeplan her. Dette er nyeste version (juni 2016). Planen ændres sandsynligvis.

I november 2016 kom en revideret udgave. Den væsentligste ændring er et Baunesletten nu er blevet hundeskov, det vil sige at hunde kan luftes på den åbne slette uden at være i snor.

Læs Plejeplan for Baunesletten 2016-2026 her

Ryethøj, en fredet bronzealderhøj

Baunesletten. En del af Baunesletten er overdrev. Sletten bruges til høhøst med henblik på at skaffe foder til vinteren. Den intensive slåning kan være et problem for nogle insekter, fx. den violetrandede ildfugl (ovenfor). DN Furesø foretrækker en mere varieret slåning, mosaikslåning, for at give insekterne bedre ynglemuligheder. Foto Carsten Juel