Kæmpe star var medtaget på rødlisten 2010.

På rødlisten 2019 er denne art betegnet som livskraftig, og den er ikke mere med på listen.

Kæmpestar anses for at være en hjemmehørende art (Atlas Flora Danica), men da den også sælges fra planteskoler, kan nogle bestande godt være forvildede fra dyrkning.