Mission
DN Furesø vil gerne formidle om vores natur til medlemmer og ikke-
medlemmer. Det gør vi ved at fortælle om naturen i vores kommune på
ture ud til steder, I og vi finder interessante.
Gennem både arrangementer og ture vil vi også formidle, hvad vi
arbejder med for både at bevare den gode natur/hindre forringelser samt
forbedre biodiversiteten i vores område.

Arrangementer

 • DN Furesø’ Arrangementsgruppe vil meget gerne modtage forslag til
  ture og arrangementer – meget gerne med egen deltagelse og/eller
  forslag til guide/foredragsholder/oplægsholder. DN Furesø
  samarbejder ofte med andre afdelinger ved større arrangementer,
  der kræver bustransport eller foredragsholder.
 • Vores ture og arrangementer annonceres på hjemmesiden, i vores
  Nyhedsbreve, på Facebook og (hvis muligt) i kvartalsbladet Natur og
  Miljø – muligvis også i Furesø Avis.
Tur med DN