Så er der udpeget ny urørt skov i Danmark.  Som det ses på kortet nedenunder er der udpeget flere urørte skove nær Furesø kommune: Nørreskoven, Store Hareskov, Ryget Skov og Farum Lillevang. Der er ikke udpeget "anden biodiversitetsskov" i Furesø kommune, men i de nærliggende skove. På kortet ses også de allerede eksisterende urørte skove fx Sækken i Ryget Skov  og Madses Bakke i Jonstrup Vang.

 

Læs om udpegningsgrundlaget for urørt skov og anden biodiversitetsskov i"Udpegning af skov til biodiversitetsskov"

 

 

Madses bakke i Jonstrup Vang. Gammel urørt skov. Sådan kan de nye urørte skove komme til at se ud - om mange år.