1. Nørreskoven | Danmarks Naturfredningsforening

Nørreskoven

Første tur: Nørreskoven
 
Nørreskoven omgiver Furesøens vestlige bred som et grønt bælte. Der har sandsynligvis været skov her siden sidste istid, hvor smeltevandet skabte Furesøen og resten af Mølleå-systemet. På de stejle skrænter og i de dybe slugter ned mod Furesøen, har skoven kunnet udvikle sig uden forstyrrelse fra den danske bonde. 
Nørreskoven ved Furesøen er så rig på naturhistoriske værdier, at vi har valgt at dele den op i 2 tur-forslag: En tur i den nordlige del med udgangspunkt ved Furesø Marina, og en sydlig tur med udgangspunkt ved P-pladsen nær Kollekolle konferencehotel. Den nordlige tur er kortere og kan klares med klapvogne, mens den sydlige tur er længere og har stejle passager.
 
Tur 1: Nørreskovens nordlige del
Der henvises til Naturstyrelsens folder nr. 3: ”Nørreskoven ved Furesøen”. Folderen kan downloades fra Naturstyrelsens hjemmeside.
Den beskrevne tur er ca. 2,5 km lang. Turen kan klares med klapvogne, hvis man vælger den øvre sti efter ”Fandens Mose”.
Turen starter ved Furesø Marinas P-plads. Man kan evt. starte med at nyde udsigten over Furesøen fra anløbsbroen. Man kan være heldig at se forskellige ænder og rovfugle herfra.
Et lille stykke oppe ad asfaltvejen drejes ad Casparsdamvej. Kort efter ligger på venstre hånd Valdemarstenen, der i 1919 blev opstillet til minde om, at det var 700 år siden, at Dannebrog faldt ned fra himlen. Ca. 100 m herfra, tæt på skrænten til Furesøen, finder man Spejderstenen, der er et minde om, at der i 1940 druknede 7 unge spejdere i Furesøen.
Efter ca. ½ km kommer man til Flådeegene på højre hånd. De er plantet i 1798 til brug for skibsbygning. Især efter at englænderne sejlede hjem med den danske flåde i 1807, blev der brug for meget egetræ. En ny flåde af den størrelse krævede 90.000 fuldvoksne egetræer. Inden de mange egetræer rundt omkring i landet blev store nok, gik man imidlertid over til skibe af stål. Derfor har de fleste af de over 200 år gamle egetræer fået lov at stå til glæde for dyre- og planteliv. Nogle af dem har dog gjort god gavn ved restaurering af bl.a. fregatten Jylland og hollandske vindmøller. Ryget Skov har desuden leveret 24 over 1 meter tykke egetræer til restaurering af et 2-mastet nationalt klenodie i USA.
Stien følges næsten op til Frederiksborgvej. Inden man kommer så langt, kan man ved en lille afstikker forsøge at finde en af de 2 von Langen - afdelingssten, som findes tilbage på det oprindelige sted i skoven.
Der drejes tilbage ad gul rute mod søen, hvorefter man kommer ned gennem Dybendalsrenden. Der løber kun vand i den øverste halvdel, idet vandet bliver ledt over til Casparsdam, en gammel karpedam. Der går et lokalt sagn om Dybendalsrenden. Ifølge sagnet er renden dannet efter en kamp mellem en drage, der bevogtede en skat i en af kæmpehøjene, og en mand, der forsøgte at slå dragen ihjel. Deres blodstrøm formede kløften!
Stien følges ned mod Furesøen, hvor der er en fin udsigt. Lige her står en flot bøg, der sikkert er et barn af de oprindelige bøgetræer efter istiden. På dette sted er der opsat hvinande-redekasser i flere træer, der hænger ud over søen. I Danmark yngler hvinanden stort set kun i kasser.
Stien følges op mod Svenskebøgene, der er Nørreskovens ældste bøgebevoksning. Den oprindelige skov blev fældet af svenske soldater under Københavns belejring i 1658-60. Nu får de fredede træer fra 1665 lov til at forfalde naturligt til glæde for insekter, svampe, fugle og andre dyr.
Fra Svenskebøgene gås der tilbage mod søen, og Søstien følges forbi Fandens Mose.
Efter Fandens Mose er der både en nedre og en øvre sti. Fra den øverste sti kan man slå et smut hen til Casparsdam, den gammel karpedam.
Søstien fører tilbage til udgangspunktet, men man kan evt. slå et smut forbi Fiskebæk Naturskole, hvor man frit kan bruge bålstedet.
Kanonindhold: Valdemarstenen, Flådeege, Svenskebøge, naturnær skovdrift, von Langens afdelingssten, Dybendalsrenden, fugleliv i Furesøen.

Spejderstenen, til minde om 7 spejdere, der druknede i 1940.

Svenskebøge i Nørreskoven.

1. Nørreskoven | Danmarks Naturfredningsforening

Tur 2: Nørreskovens sydlige del
Der henvises til Naturstyrelsens folder nr.3: ”Nørreskoven ved Furesøen”. Folderen kan downloades fra Naturstyrelsens hjemmeside.
Turen starter ved P-pladsen 100 m nord for konferencehotellet Kollekolle mrk. med skiltet ”Bådfarten”. Grusstien følges langs Kollekolleslugten, hvor der i årevis har græsset heste, får eller kreaturer for at bevare det åbne præg. Man følger den øvre del af stien til venstre og kommer op til en flot udsigt over Furesøen. - Følg stien op langs marken, der kantes af gamle ahorntræer, som den tyske forstmand von Langen plantede. Lige inden man kommer til den fredede Barklade fra 1800 tallet, en gammel tørrelade – passerer man et skovareal plantet som en kopi fra 1975 af Von Langens skovdriftsform. - Ca. 100 m henne ad grusstien mod nord drejes ind i skoven. Her passerer man gennem skov med mange gamle træer eller ”ruiner” af træer fra von Langens tid. Man passerer også to 45 m høje ædelgraner, de sidste der står tilbage. Ned mod søen ses talrige store lærketræer fra samme tid. Gå ad Søstien og drej inden slugten op langs slugten mod udgangspunktet.
Kanonindhold: istidslandskab, udsigt over Furesøen, Barkladen, von Langens plantage med oprindelige løvtræer, ædelgraner, lærketræer samt kopi af driftsform.
 
En af de sidste store ædelgraner fra von Langens tid
Den fredede barklade til opbevaring af egebark, der blev brugt til garvning

De to ture i Nørreskoven