DN Furesøs flagermusgruppe samarbejder med kommunen om at beskytte flagermus og om at øge kendskabet til flagermus. Læs om "flagermusgruppen" under "det arbejder vi med". 

I underafsnittene her kan du læse følgende.

Dværgflagermus i haveparasol. Foto Carsten Juel