Grønt Danmarkskort er nu inkluderet i  den digitale Kommuneplan 2021.

Kortet kan konstrueres på denne måde: gå til "Kort" og derefter til  "Tema 7 Natur, vand og klimatilpasning".

Aktiver følgende:

  • Områder med særlig naturbeskyttelsesinteresser (mørk grøn)(omfatter beskyttet natur, natura 2000 områder).
  • Potentiel natur (lys blå)
  • Potentiel økologisk forbindelse (skraveret)
  • Økologisk forbindelse (lys grøn)

Grønt Danmarkskort i Furesø Kommune, se signaturforklaring ovenfor. De store grønne områder er de Natura 2000 beskyttede skove.

Store dele af kommunen uden bymæssig bebyggelse er medtaget. Det kan dog undre at Farum Vest fredningen og dele af Flyvestationen ikke er medtaget.