Der findes flere typer af flagermus-detektorer, som sætter os i stand til at høre en flagermus.

Heterodyn detektor:

Det mest almindelige, og billigste system, er det såkaldte heterodyn-detektorsystem. Disse apparater sætter flagermus-skrigets frekvens ned til et for os hørbart område. Det bliver selvfølgelig ikke det rigtige skrig vi hører, men rytmen i skrigene er uforandret. For at kunne skelne de enkelte flagermusarter med dette system er det vigtigt, at man noterer sig i hvilket frekvensområde, det oprindelige skrig lå.

En heterodyn flagermusdetektor. Her Magenta Bat5. Bemærk det store display, der er nemt at aflæse i mørke. Der findes flere lignende detektorer til en overkommelig pris.

 

Flagermusdetektorer med tids-ekspansion:

Denne type detektor er forsynet med en intern elektronisk hukommelse. Ofte er det muligt at optage en serie af skrig bagud i tid, dvs man kan optage det, man lige har hørt. Denne type optager hele lydspektret uanset "lyttefrekvensen". Filen gemmes på hukommelseskort eller i en digitaloptager. Det optagne signal kan afspilles med tids-ekspansion, fx. 10 gange langsommere end det originale. Signalet analyseres i PC program. Se afsnittet om diagrammer (sonogrammer) af flagermuslyde. 

Flagermusdetektor med tids-ekspansion. Her Pettersson D-240X og Roland digital optager. Dyrt, men godt.

 

Optagelse af flagermuslyd med smartphone, iPad eller tablet med iOS, Android eller Windows:

Flagermuslyde kan optagers og gemmes i en mobiltelefon. Det kræver blot en mikrofon, der er følsom for meget høje frekvenser. Der kan downloades flere programmer til dette formål. Hele lydspektret optages. Signalet afbildes kontinuert på skærmen. Udvalgte sekvenser gemmes i hukommelsen.

Tablet med mikrofon. Her Pettersson M500-384. Der findes andre lignende systemer. Programmet er gratis.

 

Stationære detektorer til langtidsoptagelser:

Disse systemer er beregnet til automatisk optagelse af flagermusskrig. Optagelsen starter automatisk, når der registreres flagermuslyde. Hele spektret gemmes på hukommelseskort. 

Optageudstyr til langtidsregistrering. Her Elekon Batlogger A med mikrofon. Gratis Windows program til analyse findes på nettet. Flere lignende systemer.