Sod-siv var betegnet som moderat truet (EN) på den danske rødlisten 2010.

På rødlisten 2019 er den betegnet som (CR) kritisk truet.

Sod-siv er fundet et enkelt sted i en grusgravsø i Kirke Værløse, og kun eet andet sted i Danmark (Atlas Flora Danica). Sidst indberettet til Fugleognatur i 2009, men den kan sagtens være blevet overset. Blomstrer juni-august.

Så det er en sjælden art vi må passe på.