En sommerfugleambassadørs opgave er at opsøge virksomheder, ejerforeninger, kirker, institutioner og lignende og hjælper dem med at omlægge dele af deres arealer til at blive insektvenlige. Det indebærer typisk en masse smukke blomstrende planter.

 

Baggrunden for indsatsen er dyster. Over halvdelen af Danmarks sommerfugle er truede, sårbare eller helt forsvundet. Det skyldes primært, at sommerfuglene mangler levesteder med en god variation af nektarrige planter, som de lever af og på.

 

Henvendelse til Karin Therkelsen  kktherkelsen@hotmail.com

 

Læs mere om projektet Sommerfugleambassadør  på https://www.dn.dk/nyheder/frivillige-skal-gore-danmark-insektvenlig/

 

Gør din arbejdsplads sommerfuglevenlig. Læs om projektet Sommerfuglepartner https://sommerfuglepartner.dk/

Se Power Point præsentation om Sommerfuglepartner-projektet her