DN Furesø er én af Danmarks Naturfredningsforenings mange lokale afdelinger. Vores opgave er at holde et vågent øje med natur og miljø i Furesø Kommune med det formål at bevare eller fremme en mangfoldig natur og et rent miljø.

Bestyrelsen bliver inddraget i lokale natur- og miljøsager, idet vi modtager materiale til orientering eller udtalelse fra vores kommune og fra Fredningsnævnet.
DN har rejsningsret i fredningssager, og bestyrelsen er med til at udforme fredningsforslagene.
Desuden samarbejder bestyrelsen med andre lokalafdelinger og drøfter fælles tiltag.
Du kan se DN´s formål i vedtægterne
Du kan du læse om, hvad DN Furesø aktuelt arbejder med under "Vi arbejder med".
DN Furesø arrangerer desuden ture og andre offentlige arrangementer. Se arrangementer.