Helhedsplan for Flyvestationen og diverse tilladelser.

I forbindelse med kommuneplan 2017 vil der blive udarbejdet en helhedsplan for Flyvestationen (planen omfatter ikke Sydlejren og Laanshøj). Planen kommer i høring samtidig med høringen af den nye kommuneplan.

Se Høringsversionen af Sammenhængende planlægning for Flyvestationen her. 

DN Furesø udarbejdede et høringssvar, som er en del at høringssvaret om kommuneplanen.

Du kan læse DN Furesøs kommentarer til kommuneplanforslag 2017 og Sammenhængende Planlægning for Flyvestationen her.  

Her er den endelige vedtagne version af Sammenlignende planlægning for Flyvestationen

 

I december 2016 blev der givet Landzonetilladelse til Para- og Hangliding på Flyvestationen Værløse. 

DN Furesø klagede over denne tilladelse, der efter vores mening vil forstyrre dyrelivet på Flyvestationen

I september 2018 kom afgørelsen i denne sag. Vi fik ikke ret i klagens hovedpunkter, men vi fik medhold hvad angår risiko for negativ påvirkning af ynglende rørhøg og rørdrum. Derfor blev  der indføjet restriktioner for bilkørsel og mindsteafstand til Bringe Mose og Søndersø. Se hele afgørelsen her

 

DN Furesø har i oktober 2017 klaget over "Landzonetilladelse til bane, overdækket strigleplads, mandskabsvogn, mobil toiletvogn og læskur på Flyvestationen”.

Læs klagen her

 

I august 2017 klagede DN Furesø ove”Landzonetilladelse til parkeringsplads og jordvold på Flyvestationen”  Parkeringspladsen skal ligge på den gamle helikopter -landingsplads. Hvis planen gennemføres vil der blive bilkørsel på tværs af cykelvejen. 

 

I maj 2018 blev der givet Landzonetilladelse til etablering af modelflyveplads på Flyvestationen . Se tilladelsen her.

FN Furesø har klaget over tilladelsen. Klagen har tre hovedpunkter: offentlighedens adgang, støj og hensynet til naturen.

 

I oktober 2018 blev der udsendt naboorientering om  Ansøgning om landzonetilladelse til at flyve med veteranfly fra Flyvestationen.

Læs DN Furesøs svar her

 

I oktober 2018 blev der givet Landzonetilladelse til etablering af primitiv overnatningsplads på Flyvestationen