Det vil nok undre mange at hvinanden betragtes som næsten truet (NT) på rødlisten 2010 og (VU) sårbar 2019 i Danmark, da denne art ofte ses i Furesøen og Søndersø. Men faktisk findes størstedelen af landets ynglepar i Nordøstsjælland, flest i Gribskov området, men nu også i denne kommunes søer. Næsten alle Hvinænder yngler i opsatte fuglekasser; artens udbredelse synes fuldstændig afhængig af disse kasser.

I 2017 blev der observeret hvinand med et kuld unger i en sø ved Baunesletten.

Hvinand han på Søndersø Foto Carsten Juel

Trækasse til Hvinand
Betonkasse til Hvinand