Alle fortidsminder er fredet (beskyttet) efter Museumsloven, der beskytter gravhøje, jord- og stendiger, gamle broer og markante milesten, gamle skelpæle og afdelingssten.

Kort kan findes på Kulturarvstyrelsens hjemmeside www.kulturarv.dk og på Miljøportalen.

 

Fredningen af landets gravhøje begyndte allerede i 1800-tallet. I 1880 var ca. 1400 af de mest markante høje blevet fredet. De første fredninger af gravhøje var frivillige. Først med Naturfredningsloven 1937 blev alle synlige gravhøje fredet. I 1961 blev der indført en 100 m fredningszone, hvor der ikke må bygges og foretages ændringer i naturen. I dag ligger beskyttelsen af gravhøjene i Museumsloven.

 

 

Læs om:

Fredede gravhøje

Jord- og stendiger

Broer og sten

Hulveje

Sten med Skåltegn