Den første planlægning for Flyvestation Værløses fremtid efter militærets brug af området er beskrevet i

Masterplan Kulturstation Værløse 2007. (side 1-21)

Masterplan Kulturstation Værløse 2007. (side 22-54)

Statens ejendomsselskab FREJA har overtaget Sydlejren på Værløse Flyveplads, med henblik på salg og udbygning.

Lokalplan 121.

I maj 2016 blev lokalplanforslag 121 for udbygning af Sydlejren sat i høring. Forslaget omhandler kun delområde 1-4. Som bilag udkom Miljørapport for udbygning af Sydlejren.

Læs DN Furesøs høringssvar angående lokalplan 121 for udbygning af Sydlejren her.

Lokalplanen blev vedtaget af byrådet 30. november 2016.

Her er den endelige Lokalplan 121, bemærk at der er ændringer i forhold til lokalplanforslaget.

 

Lokalplan 121-1

August 2017 har MPT udvalget indstillet til byrådet at lokalplanen (121-1) for 4 storparceller i Sydlejren sendes i høring. Planen er et tillæg til Lokalplan 121 for Sydlejren på den tidligere Flyvestation Værløse.

Læs Forslag til Lokalplan 121-1.  For fire boligbebyggelser i Sydlejren.  Offentligt møde på rådhuset den 28. september. Frist for høringssvar: 12. november.

Læs DNs høringssvar til Lokalplanforslag 121-1 Fire boligbebyggelser i Sydlejren på Flyvestationen.

Kommunens kommentar til DN's og andres høringssvar kan læses her.

Og her er så den endelige vedtagne lokalplan 121-1 For fire boligbebyggelser i Sydlejren

Sager:

Oktober 2018: Naboorientering ifm. ansøgning om Byrådets tilladelse til anvendelse, udstykning og hegning af Hangar 1 på Flyvestation Værløse.

Du kan læse DN Furesøs svar på naboorienteringen her.

Her er den endelige tilladelse til anvendelse af Hangar 1