Gamle jord- og stendiger er fredet, men har ingen beskyttelseszone.


I Furesø kommune er der jord- eller stendiger omkring de fleste skove, og nogle steder også mellem de enkelte skovafdelinger.

Den tyske forstmand von Langen inddelte (start 1763) flere af kommunens skove i afdelinger, der blev markeret med jord- og stendiger. Derfor er mange jord- og stendigerne omkring vores skove anlagt i sidste halvdel af 1700-tallet.


Fredskovsforordningen af 1805 førte også til regulering og markering af skovenes grænser, nogle skovdiger er derfor fra første halvdel af 1800-tallet.

Endelig er brede jordvolde uden sten blevet brugt til at markere de gamle sognegrænser. Denne type findes både i Sønderskov og Store Hareskov.

Fredede jord- og stendiger (gule linjer). Kilde Kulturarvstyrelsen "Fund og fortidsminder" 

Kort over jord og stendiger er også på Miljøportalen under "Bygge- og beskyttelseslinjer"

Stendige på kommunegrænsen ved Farum Lillevang. Foto Carsten Juel

Stendige. Lille Hareskov nær Skovlyst. Arealet foran indgår i Lille Hareskov fredningen. Foto Carsten Juel

Beskyttet jordvold i Store Hareskov. Jordvolden markerer grænsen mellem de gamle Værløse og Bagsværd kommuner. Foto Carsten Juel

Tilsvarende markerede kommunegrænser findes i Sønderskov