Grøn Mosaikguldsmed


Oftest i søer med planten Krebseklo, hvor æggene lægges. Er fundet i en vig af Furesøen nær Enghaven og desuden i Store Hareskov, men 80 m udenfor kommunegrænsen.

Denne art er fredet.

Nyforvandlet Grøn Mosaikguldsmed på planten Krebseklo ved siden af den tomme larvehud. foto C. Juel 2012

Grøn Mosaikguldsmed. Under forvandling. Kun een vinge er foldet helt ud, bagkroppen er stadig i larvehuden.