Syvende tur: Stavnsholtkilen, ”de 100 søers land”

Store dele af Stavnsholtkilen er nu fredet. Fra gården, Nordtoftdal, går turen op på områdets højeste punkt, 54 meter over havet med overblik over det smukke område, hvor der er faktisk er over 100 søer og vandhuller!

Turen går mod nord ad en grusvej til den første lille sø, hvor man drejer ind i et område med tre søer. Det er et lavbundsareal, som ikke har været dyrket i mange år, og som har en meget interessant flora.

Man vender tilbage til grusvejen og går videre mod nord, hvor man igen ved en lille sø, drejer ind på en trampesti, som fører ned til den store Juulmose sø, der har et meget rigt fugleliv. Derefter kommer man ud til en markvej, hvor man drejer mod vest. Videre forbi den store gård, Fuglsang, og forbi adskillige søer indtil Høveltevej. Dermed er man ude af det fredede område. Man krydser vejen og fortsætter ad en ny sti. Den fører over et højdedrag med udsigt til to smukke søer og videre forbi Tivolihusene i skovbrynet til Sønderskov. Grusvejen fører mellem to mindre søer med indblik til moserne inde i Sønderskov. Den smukke alle mellem Sønderskov og Hyrebakken er plantet, hvor der tidligere lå et tipvognsspor.

Fremme ved Hyrebakken er der en smuk udsigt over Allerød Lergrav, som opstod, da der blev gravet ler til Bloustrød Teglværk. Allerød Lergrav har givet navn til Allerødtiden, en periode i slutningen af sidste istid, ca. 11.800-10.600 f.Kr. Det var en varmere periode, hvor temperaturen var ca. 13°-14 °C. De aflejrede lag er ikke synlige i den nu vandfyldte lergrav.  Betegnelsen allerødtiden er internationalt kendt i geologiske og arkæologiske sammenhænge. Allerød Lergrav er nu fredet på initiativ af DN. Der er kun adgang til en sti nord for Lergraven.

Turen går videre til den sø, hvor Krogvadrenden udspringer, et rørlagt vandløb, der afvander store dele af Stavnsholtkilen og munder ud i Farum Sø.

Man krydser Hyrebakken til skovkanten af Ravnsholt skov. I Ravnsholt skov lå tidligere den såkaldte cobrahytte, et tilholdssted for kunstnere. Loftet blev malet af en lang række forskellige Cobrakunstnere. I dag er Cobrahytten revet ned. Du kan kun se lidt mursten fra huset. Loftet blev reddet og kan i dag ses på udstillingen på Sophienholm ved Bagsværd Sø.

Man fortsætter gennem skoven langs flere store søer, indtil Høveltsvangsvej og videre mod Bregnerød. Man passerer Bregnerød Kro og den store gård, Frederiksminde, og når frem til Stavnsholt Gydevej, som fører tilbage til Nordtoftdal. På vejen passeres en række søer og et lavbundsområde, hvor Krogvadrenden er synlig, inden den igen rørlægges på sin vej mod Farum Sø.

Turen giver et varieret indtryk af Stavnsholtkilens istidslandskab.
Turen er 7-8 km lang.


Kanonindhold: Egnens højeste punkt med udsigt, Allerød Lergrav, sjældne fugle og planter og istidslandskab.

Se kort over turen her:

Allerød Lergrav, der gav navn til Allerødtiden, en varmeperiode efter sidste istid.