Paragraf 3 gruppen

Paragraf-3 gruppen under DN Furesø samarbejder med Kommunen om at ajourføre registreringen af paragraf-3 natur i lokalområdet.

Gruppen overvåger, at paragraf 3 bestemmelserne overholdes, og indberetter om nødvendigt overtrædelser.

Du kan læse mere om Kommunens paragraf-3 natur under afsnittet Fredninger- paragraf 3 områder.

kontakt: Carsten Juel, mail cjuel.cj@gmail.com