Kommuneplan 2017.

Forslaget til kommuneplan indeholder følgende elementer:

Forslag til kommuneplan 2017 for Furesø Kommune Hovedstruktur

Forslag til kommuneplan 2017 for Furesø Kommune Rammer for lokalplanlægning

Forslag til kommuneplan 2017 for Furesø Kommune Kort

 

Forslag til kommuneplan 2017 var i offentlig høring fra den 4. juli til den 19. september 2017

Forslaget Sammenhængende Planlægning for Flyvestationen er i høring i samme periode som kommuneplanen

DN Furesø udarbejdede et høringssvar til begge forslag. Du kan læse 

DN Furesøs kommentarer til kommuneplanforslag 2017 og Sammenhængende Planlægning for Flyvestationen her

Administrationen har udarbejdet et  "Udkast til Notat om høringssvar til Forslag til kommuneplan 2017 og notat om udkast til Sammenhængende planlægning for Flyvestationen. Notatet indeholder kommentarer til alle høringssvar, ikke kun DNs. Notatet behandles af MPT-udvalget og videresendes til byrådet.

Af høringssvaret fremgår at "Sammenhængende planlægning for Flyvestationen" betragtes som en principplan, uden bindende virkning.

 

Og her er så de endeligt vedtagne planer, der blev offentliggjort den 31. januar 2018:

Furesø Kommuneplan 2017 Hovedstruktur

Furesø Kommuneplan 2017 Rammer for lokalplanlægningen

Sammenhængende Planlægning for Flyvestationen