Her den endelige vandhandleplan 2012-2015.

Hovedpunkterne i planen er: 

· Spildevandsindsats i spredt bebyggelse ved kloakering eller forbedret rensning på ejendommen

· Biomanipulation af Søndersø, for at mindske indholdet af alger i søen

· Frilægning af vandløbet under landingsbanen på Flyvestation Værløse

· Frilægning af vandløbet nord for Jonstrupvej

· Restaurering af strækning af Bunds å

· Ændret vedligeholdelse på Snarrevadsgrøften og del af Bunds å

Vandhandleplan 2015.
Se planen ovenfor

Så mon ikke der snart skal laves en ny vandhandleplan?