Fra Miljø- Plan og Teknikudvalget januar 2016.

Handlingsplan 2016-2017 bygger videre på kommunens indsats i 2009-2015. Med denne handleplan vil kommunen være et stort skridt nærmere, at kunne opfylde de mål i ”Miljø- og Klimapolitik 2014”, som gælder på mellemlang sigt (4-6 år) samtidig med, at nogle af handlingerne også har et længere sigte.

 

Handlingsplan 2016-2017 for bæredygtighed og klima omfatter blandt andet følgende indsatser:

· Udvikling af et bæredygtighedscenter på Flyvestation Værløse

· Samarbejde med boligforeninger, boligejere, Erhvervskontaktudvalget og lokale håndværkere om at skabe energibesparelser og grøn vækst.

· De økologiske skolehaver får tilknyttet en naturvejleder

· Præsentationshave, netværk og kurser for haveejere, blandt andet med henblik på at øge biodiversiteten og beskytte grundvandet mod sprøjtegifte

· Bæredygtighedskrav i lokalplaner

· Videreudvikling af grøn mobilitet, miljø- og klimaambassadørordningen og energirenovering af kommunale ejendomme

· Affaldssortering på skoler og institutioner, hvor daginstitutionerne vil få tilbud om inspiration til læringsforløb med affald og genanvendelse

· Deltagelse i Gate 21 partnerskabet og i regionalt og tværkommunalt samarbejde, blandt andet om strategisk energiplanlægning

 

Læs hele Handlingsplanen for Bæredygtighed og Klima her

Bæredygtighed og Klima.
Handlingsplan 2016-2017.
se link ovenfor.

Høring. I høring til 23. september 2016: "Furesø Kommunes krav til bæredygtighed i lokalplaner

samt i kommunalt byggeri, kommunalt støttet byggeri og kommunalt salg af fast ejendom"

Læs forslaget her

 

Status 2017 for Bæredygtighed og klima.

Furesø Kommunes resultater i bestræbelsen på at mindske klimaaftrykket er beskrevet i notatet Status 2017 for Bæredygtighed og Klima.

Bemærk bl. a. at CO2 udledningen i kommunes aktiviteter er reduceret med 47% fra 2008 til 2016.