Resultaterne af den første aftale (klimakommune 2008-2013) er gennemgået i en pjece udgivet af kommunen, læs den her

I december 2013 blev der indgået en ny aftale for de kommende fem år. Hovedpunkterne fremgår af dette referat fra byrådets møde:

 
Klimakommuneaftale 2014

 

Beslutningstema

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til, om udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at Furesø Kommunes klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening forlænges frem til 2020 med mål om CO2-reduktion på 2 % om året fra såvel kommunens egen virksomhed som fra hele Furesø Kommune.

 

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 27. august 2008, at Furesø Kommune skulle være klimakommune, og kommunens klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening blev underskrevet 26. november 2008. Aftalen udløber ved udgangen af 2013.

 

76 af landets 98 kommuner er nu klimakommuner. Det indebærer, at klimakommunens borgmester og Danmarks Naturfredningsforenings præsident har underskrevet en aftale om:

· årligt at reducere kommunens CO2-udledning med minimum 2 % i mindst 5 år for kommunen som virksomhed

· at udarbejde en plan for at nå målet samt at udarbejde, og

· mindst en gang årligt offentliggøre, en CO2-opgørelse over kommunens CO2-udledning.

 

Kommunen bestemmer selv, om CO2-reduktionsmålet skal omfatte hele kommunen eller kun kommunens egen virksomhed. Naturfredningsforeningen accepterer, at CO2-udledningen fra hele kommunen opgøres sjældnere end en gang årligt.

 

I Furesø Kommunes gældende aftale er målet en reduktion på 2 % om året fra kommunens egen virksomhed frem til 2013, og at kommunen herefter vil se på mulighederne for at opstille et mere langsigtet mål. Målet frem til 2013 er mere end nået, idet CO2-udledningen fra kommunens egen virksomhed er reduceret med 28 % fra 2008 til 2012.

 

I Furesø Kommunes Miljø- og Klimapolitik 2014, som blev vedtaget af Byrådet den 27. november 2013, har kommunen på klimaområdet sat som mål, at kommunen blandt andet vil:

· halvere kommunens egen CO2-udledning i perioden 2008-2020

· reducere kommunens egen CO2-udledning med mindst 4,5 % pr. år i gennemsnit frem til 2020

· følge det nationale mål om at reducere CO2-udledningen med 40 % i 2020 i forhold til 1990

· fastholde målet om en CO2-reduktion på mindst 2 % pr. år for hele den geografiske kommune, og opgøre dette mindst hvert 4. år

 

I forbindelse med udarbejdelsen af Miljø- og Klimapolitik 2014 vurderede forvaltningen, at en halvering af CO2-udledningen fra 2008 til 2020, og dermed en gennemsnitlig årlig reduktion på 4,5 %, er ambitiøst, men realistisk at opnå via fortsat mere klimarigtig adfærd, energimæssige forbedringer af bygninger og teknologi samt en mere klimavenlig el- og varmeforsyning. CO2-reduktionen vil dog variere fra år til år, idet de bygningsmæssige og teknologiske ændringer og ændringerne i energiforsyningen sker i ”spring”.

 

Danmarks Naturfredningsforening har oplyst til forvaltningen, at man også i den kommende aftale ønsker et fast årligt reduktionsmål. Forvaltningen vurderer, at en årlig CO2-reduktion på 2 % fra kommunens egen virksomhed kan nås via energiforbedringer af kommunens bygninger og klimarigtig adfærd.

 

For at sikre kommunens klimaindsats og styrke samarbejdet med blandt andre foreninger, grundejerforeninger og virksomheder anbefaler forvaltningen, at klimakommuneaftale 2014 også omfatter et reduktionsmål for hele Furesø Kommune. 2 % CO2-reduktion pr. år blev sat som mål for hele kommunen i Klimaplan 2010-2012 og fastholdt i Miljø- og Klimapolitik 2014. Det foreslås, at også klimakommuneaftale 2014 holder fast i CO2-reduktionsmålet på 2 % pr. år for hele kommunen.

 

Lovgrundlag

Intet lovgrundlag. Det er frivilligt for kommuner at være klimakommune.

 

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at kommunen kan indgå den anbefalede aftale med Danmarks Naturfredningsforening, uden at det vil få nye økonomiske konsekvenser for kommunen.

 

Borgerinddragelse

Borgere, foreninger og erhvervsliv vil blive inddraget i at planlægge, hvordan kommunen skal nå sit CO2-reduktionsmål for hele Furesø Kommune. Samtidig opfordrer og inspirerer kommunen fortsat borgere, foreninger og virksomheder til initiativer til energiforbedringer og reduktion af energiforbrug og CO2-udledning. Det sker bl.a. via formidling af viden og etablering af faciliteter, der inspirerer til ændret brug og adfærd.

 

Det videre forløb

Furesø Kommune arrangerer sammen med DN Furesø en åben reception, hvor klimakommuneaftalen skrives under af Naturfredningsforeningens præsident og borgmesteren, og inviterer særligt lokale foreninger og pressen.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte, at:

- Furesø Kommune indgår klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere CO2-udledningen:

a) med 2 % om året frem til 2020 fra kommunens egen virksomhed

b) med 2 % om året frem til 2020 fra hele Furesø Kommune, hvor CO2-udledningen for hele Furesø Kommune opgøres mindst hvert 4. år.

 

Læs mere om ordningen på DN hjemmesiden om klimakommuner

Fra underskrivelsen af klimaaftale nummer to i 2014.
Fra venstre: Hanne Juel og Lisbet Heerfordt DN Furesø, præcident Ella Maria Bishoff Larsen DN, borgmester Ole Bondo Christensen og Solveig Bisgaard, Furesø Industri.

Status 2017 for Bæredygtighed og klima.

Furesø Kommunes resultater i bestræbelsen på at mindske klimaaftrykket er beskrevet i notatet Status 2017 for Bæredygtighed og Klima.

Bemærk bl. a. at CO2 udledningen i kommunes aktiviteter er reduceret med 47% fra 2008 til 2016.

  

Klimakommune Plus+

Nu skal man jo passe på ikke at hvile alt for meget på laurbærrene. Så hvorfor ikke gå næste skridt og gøre Furesø til en klimakommune Plus kommune?

Læs om kriterierne for en Klimakommune Plus her.