Høslet sensommer 2021 med en velfortjent spisepause. Tak for indsatsen allesammen. 

Arbejdet for mere natur

Frivilliggruppen for Nørreskov Park byfælled har et stort fokus på at højne biodiversiteten på de grønne arealer mellem Nørreskov Park's grundejerforenings bebyggelser (Nørreskov Park byfælled). Dette er helt i tråd med kommunens ønske om at bremse tilbagegangen af biodiversitet - og frivilliggruppen samarbejder tæt med kommunen om at højne biodiversiteten med flere spændende tiltag. Frivilliggruppen har indgået en aftale med Furesø Kommune om naturpleje og naturtiltag på fællesarealerne mellem husene i Nørreskov Park grundejerforening. 


Nyt fra Frivilliggruppen

Frivilliggruppen er beboere i grundejerforeningen Nørreskov Park samt andre naturinteresserede i Furesø Kommune. Vi slår med le, bygger kvashegn, skaber levesteder for jordboende bier samt insekthoteller og stenbunker til vekselvarmedyr. Vi beskytter et større område med brændenælder, der er udklækningssted for fem arter af sommerfugle.
De grønne græs-arealer er skønne rekreative arealer for furesøborgere, men der er stort potientiale for at skabe biodiversitetprojekter.  Her kan du læse om, hvad frivilliggruppen har foretaget i løbet af året: 

Tovholder: Karin Therkelsen - kontakt furesoe@dn.dk  


Se flere billeder fra Nørreskov Park . . .

Der udklækkes mange fine sommerfugle i Nørreskov Park efter frivilliggruppen er begyndt på naturpleje på de grønne arealer.

Sommerfugle i deres larvestadie. I brændenælderne i Nørreskov Park lægger fem af Danmarks mest farvestrålende sommerfugle deres æg. Siden klækkes de og bliver til disse larver med en enorm appetit. De skal spise sig klar til at gå i puppe-stadiet inden de folder sig ud som sommerfugle og flyver ud i vores haver i Nørreskov Park. 


Naturpleje - vi slår med le og river hø

Frivilliggruppen slår med le den 13. og 16. maj 2023 og river græsset sammen, så det kan køres væk. Det skaber lys. luft og solvarme til jorden, så de fine bloster kan komme frem - og ikke kvæles i græs, som er endt med at være en monokultur uden føde til sommerfugle. 

Alle kan være med - har du lyst til at prøve at slå med le og gøre noget godt for naturen i Nørreskov Park, så kontakt tovholder for frivilliggruppen Karin Therkelsen på mail: kktherkelsen@hotmail.com - eller mød blot op enten lørdag d. 13. maj 2023 eller tirsdag d. 16. maj 2023, begge dag kl. 10 – 13. Du kan låne en le, hvis du ikke selv har en. 

Klik på den gule pil nederst i venstre hjørne og du kan bladre dig igennem alle billederne.

Den frivillige naturpleje

I sensommeren 2022 byggede frivilliggruppen kvashegn til at skabe læ og bolig til pindsvin, insekter og en mængde småfugle. Det skaber også et hyggeligt rum og læ for os mennesker. Der er brug for nyt kvas hert år, da kvaset falder sammen og mere kan tilføjes. Det er en god måde at bruge sit genafklip på en god måde i stedet for at køre det væk. 

HUSK, at du kan komme med dit grenafklip i stedet for at komme af med det i grundejerforeningens dyrt betalte havecontainerne der bestilles to gange om året. 

Frivilliggruppen satte også info-skilte rundt på arealet for at informere naboer og forbipasserende om frivilliggruppens projekter. 

Klik på den gule pil nederst i venstre hjørne og du kan bladre dig igennem alle billederne.

Naturpleje giver lys og luft til de vilde blomster

Se de fine blomster der titter frem imellem græsset, der trænges tilbage. Der er vikke, rødkløver, hvid okseøje, Pomerans Høgeurt, rosen katost, rød og gul merian, perikon og mange andre fine vækster. Der kommer endnu flere arter til, når leslåning gentages år efter år.  De sidste billeder viser afbrænding af græsset - det ser farligt ud, men er den mest effektive naturpleje, hvor sidste års tørre grøs brændes af i det tidlige forår inden insekter kommer på vingerne. Mus og andre smådyr, gemmer sig i jorden, mens ilden fyger hen over jordoverfladen, og de tager ikke skade den korte tid det tager. Afbrænding sætter græssets vækst kraftigt tilbage og giver lys og luft til blomsterne kan vokse frem. 

Klik på den gule pil nederst i venstre hjørne og du kan bladre dig igennem alle billederne.

Læplads og boliger til insekter og smådyr

Frivilliggruppen har samlet sten og kørt dem til ud til udvalgte områder, hvor de er bygget til små stendynger på solbeskinnede pletter tæt på vandhuller eller søer, så firben og padder kan varme sig på stenen og overvinte i huller og sprækker imellem stenene. Der er lagt sand i bunden under stendyngerne, så krybdyr, padder og insekter kan grave sig ned og overvintre. 

Der er også skabt insekthoteller i uddøde træer ved at bore huller i diameter og dybde, der passer til fredelige brune bier og andre insekter, der er gode bestøvere. 

Klik på den gule pil nederst i venstre hjørne og du kan bladre dig igennem alle billederne.

De smukke sommerfugle og deres larver

Når brændenælderne får lov at stå (det store areal midt inde i Nørreskov Park) kan Nældens Takvinge, Admiral og de andre sommerfugle, der er afhængige af netop nælden, lægge deres æg på bladende. Når æggene klækkes, guffer larverne sig igennem en stor del af nælderne i løbet af de knap 2 uger, de er i larvestadiet. Herefter pupper de sig og klækkes efter nye to uger som smukke sommerfugle og flyver ud i Nørreskov Park, hvor de søger føde. 
Her er det vigtigt, at der er næring i flere forskellige blomstrende arter, de kan suge nektar fra. Derfor skaber frivilliggruppen vækstbetingelser for sommerfuglene - leslåning og bortskaffelse af græsset, så blomsterne kan få plads. 

Klik på den gule pil nederst i venstre hjørne og du kan bladre dig igennem alle billederne.