1. Arbejdet for mere natur

Frivilliggruppen for Nørreskov Park byfælled har et stort fokus på at højne biodiversiteten på de grønne arealer ved Nørreskov Park byfælled. Dette er helt i tråd med kommunens ønske om at bremse tilbagegangen af biodiversitet - og frivilliggruppen samarbejder tæt med kommunen om at højne biodiversiteten med flere spændende tiltag.

Læs hele aftalen med kommunen om frivillig naturpleje af Nørreskov Park byfælled

2. Nyt fra Frivilliggruppen

3. Billeder fra naturen i Nørreskov Park

billeder fra naturpleje

billeder fra naturen

4. Avisartikler, plancher mm

4. Arkiv

Se de plancher, du er stødt på ude på byfælleden i løbet af sommeren.

X.....

X.....

X....

X....