Høslet sensommer fra tidligere år med en velfortjent spisepause. Tak for indsatsen allesammen. Vi fortsætter i 2024.

Arbejdet for mere natur

Frivilliggruppen for Nørreskov Park byfælled har fokus på at højne biodiversiteten på de grønne arealer mellem Nørreskov Park's grundejerforenings bebyggelser og Værløse Andelsboligforening  afgrænset af Skovgårds Alle, Højeloft Vænge og Skovlinjen – det er også her Vulkanen ligger.

Indsatsen er helt i tråd med kommunens ønske om at bremse tilbagegangen af biodiversitet - og frivilliggruppen samarbejder med kommunen med flere spændende tiltag. I 2022 indgik vi en aftale med Furesø Kommune om naturplejen og naturtiltag på området. 


Om Frivilliggruppen

Frivilliggruppen er beboere i grundejerforeningen Nørreskov Park samt andre naturinteresserede i Furesø Kommune. Vi er aktive med det, der giver god mening for naturen og som vi synes er sjovt og i den udstrækning vi kan overkomme. Læs mere længere nede.  Informationer om gruppen og arrangementer/aktiviteter opslås løbende på info-skilte i området, på denne hjemmeside samt i facebook-grupperne ”3500 Værløse”, ”Værløse by  Billeder”, ”Vilde haver i Værløse”, ”Naturen på Byfælleden Værløse” og ”G/F Nørreskov Park”.

ALLE ER VELKOMNE TIL AT DELTAGE I GRUPPEN!

Man behøver kun at deltage i det omfang og i de aktiviteter, man selv synes/kan/vil.

Kontakt Karin Therkelsen på 23200522 eller kktherkelsen@hotmail.com 


Nyt fra Frivilliggruppen

Hvad sker i 2024

  • Igen i år vil vi afbrænde græsset. Det kommer til at foregå når vind og vejr tillader – ca. i marts.
  • I maj måned inviterer vi til høslæt med instruktør på : Onsdag 15. maj kl. 9:30 – 12:30 og lørdag 25. maj kl. 10 - 13.
  • I juni arrangerer vi Naturens Dag på Nørreskov Park Byfælled: 2. juni  - program følger.
  • Sidst på efteråret planter vi både frugttræer, Tørsttræer og et egetræ i Nørreskov Park Byfælled – meld dig allerede nu, hvis du vil være med til at plante.

Læs mere om de enkelte aktiviteter længere nede og hold øje med info-tavlerne ved Krebsesøen.

Hvad skete i 2023

2023 var et meget vådt år – der var rigeligt med vand alle vegne. For os var det et spændende år med flere tiltag og ”førstegangsoplevelser”. Læs mere og læs også om vores aktiviteter længere nede på siden.

Skur til grej
Vi har nu et skur til vores grej 😊. Først på sommeren 2023 ’dumpede’ byggetilladelsen til skuret ind i mailboksen. Det var begyndelsen til en ret travl periode – men vupti 😊 så havde vi fået samlet et ret pænt, grønt BioHort skur lige i kanten af randbeplantningen ved Mosegård Park. Her opbevarer vi pælebor, høriver, vores blå vogn, skafter til vores leer, o.m.a. let tilgængeligt for alle, der vil arbejde med på byfælleden.

Naturens Dag ved Krebsesøen
Frivilliggruppens første store arrangement blev afholdt d. 30. april 2023 og med stor succes! Vi havde forinden lavet informationsfoldere, som var fordelt i områdets børnehaver, vuggestuer og Lille Stjernen, og opslået information om det på relevante facebooksider. ”FuresøNyt” bragte også en artikel. Omkring 100 børn og voksne fandt vej til Krebsesøen, hvor naturfolk fra Danmarks Naturfredningsforening hjalp med at identificere fangsterne fra Krebsesøen. Der var arrangeret en lille konkurrence for børnene. En rebus, som udløste en præmie, hvis den var løst Der blev også bagt en masse snobrød og samtidigt arbejdede andre på at opbygge kvashegn nr. 2 og på at istandsætte petanquebanen. Det blev til tre meget gode timer med potentiale for gentagelse.

Petanque banen
Hen over sommeren og efteråret er det lykkedes frivilliggruppen at reetablere petanque banen ved Krebsesøen, som nu kun mangler den sidste topfinish før banen, er klar til indvielse i løbet af foråret 2024. Der er fri adgang for alle til at tage et spil petanque – vær gerne med til at passe godt på banen! Ved siden af banen står et bord-bænkesæt, hvorfra de heppende tilskuere kan nyde spillet.

Afbrænding af dele af arealet
I 2023 var frivilliggruppen med til at afbrænde vissent græs på dele af arealet i det tidlige forår. Se mere information om afbrænding nedenfor.


Bag om aktiviteterne i Frivilliggruppen

Høslet
Frivilliggruppen slår med le, river græsset sammen og fjerner det fra arealet. I 2023 slog vi med le to gange i foråret samt en gang i efteråret. I 2024 har vi foreløbig planlagt to dage i foråret, hvor der begge dage vil være en dygtig instruktør, så nye kan komme godt i gang (onsdag 15. maj kl. 9:30–12:30 og lørdag 25. maj kl. 10-13).

Høslættet skaber lys, luft og solvarme til jorden, så de nyttige fine blomster kan komme frem - og ikke kvæles i græs, (vil gerne undgå der opstår en monokultur uden føde til sommerfugle). 

Alle kan være med - har du lyst til at prøve at slå med le og gøre noget godt for naturen i Nørreskov Park, så hold øje med annonceringerne eller kontakt os. Du kan låne en le, hvis du ikke selv har en. 

Info-tavler
Vi har løbende opsat info-tavler ved Krebsesøen og Vulkanen samt ved et større område med både vilde hindbær og brændenælder, hvor der i den tidlige sommer er stor aktivitet med sommerfuglelaver. 

Info-tavlerne giver information om området og om alle de biodiversitetfremmende aktiviteter, vi arbejder med.

I faktaboksen  til højre ses flere eksempler på info‑tavlerne.

Botanikture
Der har været afholdt flere botanikture i området sammen med dygtige biologer, hvor der er set på den generelle vegetation. Samtidig er planterne i specifikke områder registreret på Arter.dk, både for at registrere antallet af arter, men også med henblik på at registrere, om de forskellige tiltag frivilliggruppen laver, gør en forskel.

Der er planer om flere ture til almindelig glæde og løbende registrering.

Fugleture
Der har været afholdt en enkelt fugletur. Vi har set på fugle i området. Vi lytter efter fuglestemmer og lærer dem at kende, så man får øjnene (ørerne) op for hvor mange forskellige fugle, der findes i området.

Der er planer om flere fugleture.

Vi kan i øvrigt henvise til Facebookgruppen Naturen på Byfælleden Værløse, hvor en af områdets meget fugleinteresserede lægger billeder og observationer op. Søg gruppen frem på Facebook og anmod om medlemsskab af gruppen. 

Kvashegn skaber levesteder
I sensommeren 2022 byggede frivilliggruppen kvashegn tæt på Krebsesøen til at skabe læ og bolig til pindsvin, insekter og en mængde småfugle. Med endnu et kvashegn i foråret 2023 blev der mere læ lige der. Der er brug for nyt kvas hvert år, da kvaset falder sammen og mere kan tilføjes. Det er en god måde at bruge sit genafklip på i stedet for at køre det væk. HUSK, at du kan bringe dit grenafklip til kvashegnene i stedet for at anbringe det i grundejerforeningens dyrt betalte havecontainerne der bestilles to gange om året. 

Stenbunker – Læplads og boliger til insekter og smådyr
Frivilliggruppen har samlet sten og kørt dem ud til to udvalgte områder, med solbeskinnede pletter tæt på vandhuller eller søer, og bygget små stendynger så firben og padder kan varme sig på stenene og overvintre i huller og sprækker imellem stenene. Der er lagt sand i bunden under stendyngerne, så krybdyr, padder og insekter kan grave sig ned og overvintre.

Boliger for vilde bier
Der er også skabt insektboliger i uddøde træer ved at bore huller i forskellig diameter og dybde, der passer til fredelige brune bier og andre insekter, der er gode bestøvere. 

Såning af indsamlede blomsterfrø
Om efteråret har vi samlet frø fra urter i området og sået dem andre steder i området for at udbrede blomstrende planter i stedet for græs. Det er en god idé at indsamle frø fra planter som i forvejen er i lokalområde, da jorden er afgørende for om planter kan gro. Ligeledes undgår man at sprede frø med en anden arvemasse i sit lokalområde.


Effekten af naturplejen

Der udklækkes mange fine sommerfugle i Nørreskov Park efter frivilliggruppen er begyndt på naturpleje på de grønne arealer.

I brændenælder lægger fem af Danmarks mest farvestrålende sommerfugle deres æg. Det er Nældens Takvinge, Admiral, Dagpåfugleøje, Det Hvide C og Nældesommerfugl. Deres larver kan kun spise brændenælder så planterne er helt nødvendige som spisekammer og udklækningssteder.

Når brændenælderne får lov at stå (som på det store solbeskinnede areal midt inde i Nørreskov Park syd for Krebsesøen) ses fra ca midt i juni og hen over sommeren store mængder sommerfuglelarver. Sommerfuglene lægger deres æg på bladende og når æggene klækkes, guffer larverne sig igennem en stor del af nælderne i løbet af de knap 2 uger, de er i larvestadiet. Herefter pupper de sig og klækkes efter nye to uger som smukke sommerfugle og flyver ud i Nørreskov Park, hvor de søger føde. 
Her er det vigtigt, at der er flere forskellige blomstrende arter, de kan suge nektar fra. Derfor skaber frivilliggruppen vækstbetingelser for sommerfuglene –ved hjælp af afbrænding og leslåning og bortskaffelse af græsset, så blomsterne kan få plads. 


Frivilliggruppens nyhedsbreve

De grønne græs-arealer er skønne rekreative arealer for furesøborgere, og der er stort potientiale for at skabe biodiversitets projekter.  Her kan du læse nyhedsbreve og artikler mm. om aktiviteter Frivilliggruppen har lavet i løbet af årene: 

Kontakt Karin Therkelsen, hvis du vil modtage kommende nyhedsbreve: Ring 23200522 eller mail: kktherkelsen@hotmail.com