Fredede Afdelingssten


Den tyske forstmand von Langen (der arbejdede i Danmark fra 1763 til 1776) inddelte flere af Kommunens skove i afdelinger. Grænserne mellem disse blev markeret med stendiger og jordvolde. Grænserne blev desuden markeret med afdelingssten, hvoraf enkelte er bevaret i Nørreskoven og Lille Hareskov.

Både stendiger, jordvolde og afdelingssten er fredet.

von Langen afdelingssten i Nørreskoven

von Langen afdelingssten i Lille Hareskov ved Ravnehus-fodboldbanen

Fredet bro


Den gamle bro (Gisselfeld bro) beliggende hvor Skovlystvej går over Tibberup Å, er et fredet fortidsminde. Broen er sandsynligvis bygget i 1770, som er det ene af de årstal der er indhugget. På en anden sten i broen står der 1848, så broen er sikkert blevet bygget om flere gange.

Der kan i øvrigt henvises til artiklen "Stenhuggeren fra Værløse 1760-85" i Årsskrift 2014 for Værløseegnens Historiske Forening

Den fredede bro er blevet repareret i november 2011. Den midterste del og overkanten er blevet støbt i beton, men de gamle sten i facaden er placeret på den oprindelige plads. Også selve stenkisten er uændret.

Den nærliggende Harevad bro blev restaureret i 2016

1770 står der på Gisselfeldt bro. Foto Carsten Juel

Billede fra restaureringen af broen. Den gamle stenkistes 8 overliggere kan ses midt i billedet.

Plasticrøret var kun midlertidigt.

Desuden ses nederste del af de betonvægge, der nu afstiver hele konstruktionen.

Gisselfeld bro efter restaureringen november 2011. Foto Carsten Juel

Harevad bro efter restaureringen af den østlige del.