Udseende.

7-9 cm. I yngletiden har hannen en rygkam med regelmæssige afrundede takker. Kammen forsvinder når den lille vandsalamander går på land. Længdestriber på siden af hovedet. Rækker af mørke pletter på kroppen. Hunnen har også rød bug med pletter i yngletiden, men ingen rygkam. Begge køn har svagere farver efter de er gået på land.

Levevis.

Går på land efter yngletiden.

Æg/unger

Æggene lægges enkeltvis i vand. Larverne har udvendige gæller. Senere udvikles ben og lunger

 

Lille Vandsalamander, han. Fotograferet i akvarium. Bemærk de afrundede og regelmæssige takker på ryggen. Foto Carsten Juel

Lille vandsalamander. foto Alf Blume