Naturen i Furesø Kommune er beskrevet i punkterne nedenfor.

  • Registrering af Flora og Fauna i Furesø Kommune
  • Fredninger. I kommunen findes ca. 20 fredninger. Nogle fredninger er store, som Stavnsholtkilen, andre fredninger omfatter kun et enkelt træ. Desuden findes en lang række fredede fortidsminder. Se punktet Fredninger i menuen ovenfor. 
  • Rødlisten. En del arter er optaget på den såkaldte rødliste. Du kan læse om en del af de rødlistede arter i kommunen under punkterne til venstre på siden.
  • Padder og krybdyr. Padder og krybdyr er beskyttede arter. Du kan læse om udseende og status for de enkelte arter ved at klikke på navnene til venstre på siden.
  • Flagermus. En anden beskyttet dyregruppe er flagermus. Du kan læse om flagermus, høre optagelser af deres lyde, og læse om deres udbredelse i afsnittet om flagermus til venstre.
  • Guldsmede. Læs om guldsmedene i kommunen, se listen til venstre.
  • Farumbøge. Læs om de særlige farumbøge nederst i venstre kolonne
  • Biodiversitet. Der er en høj biodiversitet i Furesø Kommune, læs under biodiversitet
  • Naturkanon turfoldere. 10 forslag til ture i Furesø Kommune
  • Ny offentlig artsportal arter dk.