Naturen i Furesø Kommune er beskrevet i punkterne nedenfor.