1. Nyt fra græsserlauget

Nyt fra græsserlauget 22.11.2019.

Status ved sæsonafslutning.

 

Nyt fra græsserlauget 15. september 2019

Kære græsserlaug!

Vi slagter 15 lam (afhentning af kød 3/10) og 2 stk. Angus kvæg (afhentning af kød 6/11). Prisen for begge er 95 kr/kg (krogvægt) i standard udskæring

Lam i 1/2 (ca. 8-9 kg). Skæres i køller, bove, flækket hals, bryst, halv ryg i koteletter og indmad.

Okse i 1/8 (ca. 30 kg). Skæres i Osso buk, yderlår, klump, lårtunge, inderlår, tykstegsfilet, culotte, cuvette, mørbrad, tyndsteg, højrebskoteletter, højreb, tykkam, bovsteg, bryst, tværreb, suppeben og hakket kød. Slagteren laver fordeling i lige portioner og skriver udskæringerne på poserne. Der kan ønskes ekstra hakket kød (tværreb/bryst, bovsteg, tykkam hakkes) mod en mindre merbetaling. Skriv det på hvis I ønsker det.

Man kan godt købe mere end 1 portion. 

Hvis I er fristet skriver I en mail til: enghavenaturlandbrug@gmail.com">enghavenaturlandbrug@gmail.com

Tilbagemelding om køb er bindende. Betaling sker på mobilepay ved afhentning her på Østerled.

Vh. Esben

 

 

Læs folder om Enghaven her. 

 

 

Nyt fra græsserlauget, den 28. juni 2019

 

 

Nyhed, 28.5.2019. Så er der kommet dyr i folden i Skovvænget

Kære Græsserlaug

Kommunen er nu færdig med at udvide folden i Skovvænget. Der er sat nyt hegn op og det gamle er renoveret.

Folden er udvidet, så der både er kommet et nyt stykke lysåben vegetation med og et stykke, hvor der bliver skovgræsning.

Indgangen er flyttet mod vest, så man nu kommer ind i folden nærmest Fredtofteparken.

Dyrene fra Skolelandbruget ankom den 22. maj: en ko med kalv og en stud, og det ser ud som om, de er faldet godt til.

Mange hilsner

Lisbet Heerfordt

 

1.5.2019

Det går fremad med planerne om at udvide folden i Skovvænget.

Folden bliver udvidet både mod øst, så der kommer et nyt stykke lysåbent areal ind i folden, og mod vest, så der kommer et stykke skov ind i folden.

Lars Henning Nielsen og jeg har været ude med Mette Bjerre-Larsen fra kommunen og har fundet frem til en hegnsføring, som vi tror bliver rigtig god.

Indgangen til folden bliver flyttet, så der bliver mindre behov for bilkørsel på grusstien, og store dele af hegnet bliver udskiftet.

Mette oplyser, at hun regner med, at kommunen starter arbejdet med hegnet omkring den 10. maj og at de formentlig bliver færdige omkring den 15. maj.

Vi håber, at dyrene fra Skolelandbruget kan blive sat på kort tid efter.

I hører nyt, når vi ved mere om, hvornår hegnet er færdigt, og dyrene kommer på.

Mange hilsner

Lisbet Heerfordt

 

 

12. august 2017

Kære Græsserlaug

I dag har kommunen flyttet fårene fra Stavnsholt Enghave til anden fold i kommunen.

Vi har gennem hele juli haft problemer med at holde dyrene inde i folden og der har i perioder været daglige henvendelser om løse får, på trods af et nyrenoveret hegn som ikke gav et eneste undsluppet dyr sidste år.

Der er blevet gjort store anstrengelser for at afhjælpe problemet og forbedre hegnet yderligere i sommer med ny spændingsgiver og ekstra nethegn, ud over el-trådene, på steder hvor fårene brød ud. Det hjalp også i nogle dage.

Men når først enkelte lam har fået smag for friheden, smitter tilbøjeligheden, og da Bjørn og Frank hentede dyrene i formiddags, gik 9 udenfor og 10 indenfor hegnet. Vi vil sammen med kommunen finde løsninger inden næste sæson. Jeg tror det bliver nødvendigt med en lukket fold med nethegn hele vejen rundt.

De 4 køer går fortsat i enghaven uden problemer og skal tilses som det eneste frem til engang i oktober. De græsser den yderste fold (se billede) ud mod Furesøen i øjeblikket og vil senere få adgang til resten af foldene. Der ventes snart en kælvning, den største ko bliver mere og mere stor og mægtig dag for dag. Spændende!

Til slut vil jeg lige gøre reklame for Skolelandbrugets høstmarked søndag den 20. august, hvor vi deltager.  Vi hjælper Mogens Hansen fra Dalsbakkegård, som bla. vil sælge oksegrillpølser og forskellige spegepølser, lavet på kød fra Anguskøer som udfører naturpleje. 

Med venlig hilsen

Mogens Lindhardtsen

 

30. juli 2017:

Kære Græsserlaug

Skovvænget:

I fredags blev de 6 får og lam flyttet til andre folde i kommunen efter 8 uger i Skovvænget. Grunden er at moderfårene var ved at miste mælken og så vokser lammene ikke som de helst skal. Bortset fra det, har de haft det fint og var fuldstændigt friske og ville gerne snakkes med. Vi vil savne dem, men dyrenes trivsel går frem for alt. 

Det var nok ikke noget dumt tidspunkt, for i dag har vi haft endnu et kraftigt skybrud og der er store pytter flere steder dernede her til aften. (den nederste del af Fredtofteparken er også en stor pyt.) De 3 stude fra Skolelandbruget klarer det våde vejr udmærket, og det er konstateret at de har tørt leje, Men vi vil gerne have noget mere tørvejr nu.

Enghaven:

Vi har haft noget hyr med at holde nogle af lammene indenfor i folden. På trods af 5000 Volt i hegnet, har de fundet ud af at smutte under tråden. De opholdt sig kun få meter fra folden og smuttede lige så hurtigt ind igen til moderfårene hvor de stadig dier. Ulden isolerer åbenbart så godt, at de ikke får noget videre stød.

Efter 2 ugers bøvl og mange opringninger om løse får, har kommunen nu forstærket hegnet med nethegn på problemstrækningen. Vi krydser fingre for det virker. Ellers er næste skridt at flytte enkelte af problemlammene til andre folde i kommunen sammen med deres moderfår.

De 4 kreaturer går i øjeblikket helt ude i den yderste fold mod Furesøen, hvor vi gerne vil holde dem nogle uger endnu, for at få det græsset ordentligt ned. Det giver også græsset på skrænten mulighed for at gro igen inden de kommer tilbage her igen.

God vagt til alle. Ring hvis der er spørgsmål.

Mogens Lindhardtsen. mobil 2711 7779.

 

23. juni 2017:

Kære Furesø Græsserlaug

Skovvænget:

I går ankom 3 stude fra Skolelandbruget til Skovvænget, hvor de skal være på sommergræsning sammen med de 6 får og lam, som nu har været der et par uger. Det er en glæde at der nu er et passende antal dyr at holde opsyn med på arealet. Jeg er sikker på at det vil fungere fint, da får og kreaturer supplerer hinanden godt. De tre stude hedder for øvrigt Georg, Holger og Ingolf og er meget søde at snakke med. Prøv f.eks. at tage en havesaks med og klip lidt pilekviste ned som de ikke kan nå. Så kommer de og spiser af hånden, ofte sammen med fårene.

 

Hold venligst øje med hvornår i har vagten og vær opmærksom på om der er vand nok i baljen, især på varme dage bliver der drukket meget. Frank og Bjørn i kommunen kommer med vand jævnligt. Ring til dem hvis vi mod forventning er ved at løbe tør. Hvis du skal have en hånd til at løfte de tunge 25 liters reservedunke, så ring til mig. Arealet er mere tørt i år og der er lagt gangbrædder over det optrampede stykke lige inden for lågen hvor de drikker. Vi har som forsøg droppet hængelåsen og der er ikke strøm på selve skabet i år, så du behøver faktisk ikke længere nøgle for at komme til logbogen.

Enghaven

Der går nu 19 får/lam og 4 kreaturer. Der er mulighed for 2 kalvefødsler, men formentlig bliver det kun 1. Hvis det skulle ske på din vagt vil du sikkert først opdage det ved at der en dag pludselig er en ekstra lille kalv, som holder sig tæt til sin mor. Giv straks besked til mig, så vil jeg underrette Mogens Hansen og sprede den glade nyhed.

Jeg ønsker alle en god sommer og hyggelige stunder med opsynet.

 Venlig hilsen

Mogens Lindhardtsen

 

1. juni 2017

Kære Græsserlaug

Skovvænget ved Farum Sø:

Der ankommer får sidst i denne uge. Senere suppleres med stude fra Skolelandbruget. Jeg giver besked når de er der. Arealet ser godt ud i år. Der er drænet i området, så vi regner med knapt så våde forhold denne sæson.

Enghaven, Stavnsholt:

I forrige uge ankom 20 får og lam til Enghaven, som blev sat ud i nordfolden. I alt skal der nu holdes opsyn med 20 får/lam og 4 køer. Der er en del bjørneklo i Enghaven i år, men især fårene har kastet sig over dem, som foreviget på nedenstående foto.

Hold venligst øje med hvornår I har pasningsuge og ring til mig hvis der er noget jeg skal hjælpe med. God fornøjelse!

Med venlig hilsen

Mogens Lindhardtsen

 

2. Om Furesø Græsserlaug

Furesø Græsserlaug er en forening, der oprindelig er oprettet af DN i Farum. Formålet er at etablere og vedligeholde græsning på arealer, hvor naturpleje er ønsket. Foreningen har folde i Skovvænget ved Farum Sø og i Enghave-området ved Furesøen på grænsen til Birkerød.

Græsserlauget består af ca. 35 familier, der har påtaget sig at holde opsyn med de dyr, der afgræsser de områder, hvor man ønsker at bekæmpe Bjørneklo. Hver familie får tildelt en uge eller to, hvor de skal en daglig tur til en eller flere folde og se til dyrene.

Det vil være muligt at inddrage nye områder til afgræsning, hvis der viser sig interesse for nye græssergrupper i kommunen. Tidligere var det amtet, der etablerede hegn, når det drejede sig om naturområder, der skulle plejes i landzonen. I dag er det kommunen, der har ansvaret for pleje, og der skal der skal sørge for de nødvendige indhegninger.

I Værløse området findes der en forening kaldet Koklapperne, uden for DN's regi.

Afgræsning er en glimrende måde at bekæmpe Bjørneklo på, og kommunen har indvilliget i, at den kommunale eng i Farumgård Skov bliver afgræsset. Ligeledes er det både kommunen og nogle private grundejere, der har stillet arealerne ved Furesøstien til rådighed for afgræsning.

Nogle har spurgt, om rådyrene vil forblive i området. Dette kan vi besvare bekræftende. Efter at hegnet var sat op og fårene var kommet, sås rådyrene stadig inde i indhegningen, som de meget let springer over. Der er endda født et kid inde i indhegningen kort efter fårenes ankomst.

Medlemmerne af græsserlauget skiftes til at holde opsyn med dyrene, som skal tilses dagligt, for at man kan konstatere at alle dyr er i indhegningen, og at ingen er syge eller på anden måde har brug for hjælp. I tørre perioder, skal græsserlauget sikre, at dyrene har adgang til vand. Desuden skal man tilse, at det elektriske hegn er i orden.
Efter slagtningen får græsserlaugets medlemmer adgang til at købe kødet.

Græsserlauget i Farum blev stiftet i april 2000, der er en forening med egne vedtægter og generalforsamling.

Høslæt
Som noget nyt har vi i 2009 udvidet aktiviteterne til også at slå nogle af kommunens engarealer med le. Vi vil forsøge, om vi kan genskabe en mere artsrig engvegetation i Skovvænget ved Farum Sø og i Enghaven ned mod Furesøen i Stavnsholt med høslæt.

Den ny kalv i Enghaven. August 2016

3. Bestyrelsen i Græsserlauget

Lars Henning Nielsen, formand  e-mail lhn3@mail.dk

Henrik Tyle: næstformand tlf. 29 24 79 23, e-mail: hty@mst.dk

Lisbet Heerfordt, sekretær  44 95 87 08 e-mail: lisbet@heerfordt.name

Freddie Nøddekær  tlf. 44 95 62 28/61 27 60 54, e-mail: FINO@vip.cybercity.dk 

John Ehrbahn  e-mail  john-e@post.tele.dk

Mogens Lindhardtsen,  tlf.  27 11 77 79, e-mail: mogens.lindhardtsen@gmail.com

  

4. Vedtægter i Græsserlauget

 VEDTÆGTER af 15. marts 2011.

 §1

Laugets navn er FURESØ GRÆSSERLAUG (tidligere Farum Græsserlaug). Lauget blev oprettet af Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling den 12. april 2000.

 

Hjemstedet er Furesø Kommune. Laugets adresse er formandens adresse.

Laugets formål er at drive fårehold/kvæghold på arealer i Furesø Kommune på private eller kommunale arealer for at pleje naturområder, hvor der er behov for dette.

 §2

 Som medlem kan optages enhver borger i Furesø Kommune. Der vil endvidere være mulighed for optagelse af medlemmer fra andre kommuner. Medlemskab er kontingent- og indskudsfrit, og der aflægges ikke regnskab.

§3

Ved indmeldelse forpligter man sig til at føre dagligt tilsyn med dyr og indhegning på et aftalt sted og i en aftalt periode, sædvanligvis af en uges varighed i løbet af sommerhalvåret. Tilsynsugerne aftales på Generalforsamlingen eller umiddelbart herefter.

Desuden bør medlemmerne så vidt muligt hjælpe med slåning for at holde hegnet fri for opvækst eller for at fjerne uønsket opvækst af brændenælder i selve foldene. Denne arbejdsindsats aftales enkelte gange i løbet af sæsonen efter behov og medlemmernes mulighed for at deltage.

 §4

 Bestyrelsen træffer aftale med en eller flere landmænd eller kommunen om udsættelse af et passende antal dyr. Landmændene afholder udgifter til transport, evt. extra foder og evt. dyrlægehjælp. Udgifter til hegn og akkumulator dækkes af kommunen. Medlemmerne er berettigede til at få andel i slagteudbyttet til dyreejerens fastsatte tilbudspris, men er ikke forpligtede til at aftage kød.

 §5

 Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling finder sted i perioden 1. januar - 15. marts. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af ethvert medlem når som helst. Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel. Beslutninger sker om muligt i enighed, men om nødvendigt ved flertalsafgørelse af de fremmødte. Hvert medlem har én stemme. Ved stemmelighed tæller formandens stemme for to. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når medlemmerne, dog minimum bestyrelsesmedlemmerne er til stede, evt. ved fuldmagt. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen.

 §6

Lauget ledes af en bestyrelse bestående af 4-6 medlemmer, der konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Lauget forpligtes udadtil ved underskrift af formand og et bestyrelsesmedlem.

 §7

 Lauget kan opløses ved beslutning af en generalforsamling. Foreningens aktiver i form af remedier overlades ved opløsning af lauget til andre interesserede græsserlaug eller til Furesø Kommune.

 Vedtægter vedtaget på lavets generalforsamling den 15. marts 2011.

 

5. Referat fra Græsserlaugets generalforsamling

6. Årsberetninger for Græsserlauget