Der findes småbladet lind flere steder i Jonstrup Vang. Måske er disse træer efterkommere af de oprindelige træer i urskoven efter istiden.

Området Madses Bakke med småbladet lind blev meget tidligt omfattet af en administrativ "fredning". Område er et af de ældste områder med urørt skov i landet.

I forbindelse med Naturskovsstrategien 1992 blev Madses Bakke erklæret som urørt skov. 

Madses bakke er en frøavlsbevoksning, det vil sige en officiel og anerkendt bevoksning, hvor der kan samles frø af den hjemmehørende art småbladet lind.

Madses Bakke. Gammel administrativ "fredning" af småbladet lind og dermed også en gammel urørt skov.