Nyt fra Botanikgruppen 7.10.2023

Igen i 2023 har vi haft 3 ture i Botanikgruppen. Den ene tur gik til Sortemosen i Farum, hvor vi lavede en floraliste i den åbne del af kæret lige syd for Grethesholm.

De to andre ture gik til Nørreskovpark i Værløse, og blev afholdt i samarbejde med Frivilliggruppen Nørreskov Park Byfælled, der foretager naturpleje i området.

Se floralister for årets botanikture nedenfor.

Nyt fra Botanikgruppen 1.1.2023

I 2022 havde vi tre ture i Botanikgruppen, én til området ved Farum Kirke og to til Enghaven ved Furesøen.

Floralister for turene kan ses nedenfor. Vores registreringer bliver desuden løbende indrapporteret på arter.dk.

Vi fortsætter i 2023 med en række ture med flora og lup. Vi har allerede nu planlagt, at vi skal til Nørreskov Park, hvor Frivilliggruppen for Nørreskovpark byfælled foretager naturpleje. Sammen med dem vil vi lave floralister og registreringer, der kan hjælpe dem i deres arbejde med at skabe en mere blomsterrig vegetation. Det bliver spændende at følge med i deres arbejde.

Vi annoncerer vores ture på DN Furesøs facebookside og sender en mail til dem, der melder sig som interesserede. Nogle af turene annonceres med kort varsel, når vejret er godt.

Alle er velkomne. Hvis du har lyst til at være med, så kontakt mig, så kommer du på min mailliste.

Tovholder: Lisbet Heerfordt, lisbet@privat.dk">lisbet@privat.dk, tlf. 2161 9889.

 

Området ved Farum Kirke, 20.6.2022.

Tur til Sækken