Fredningen omfatter Oremosen syd for Ganløse Ore.

Fredningen er en del af Mølleåfredningen, der strækker sig over tre kommuner, Allerød, Egedal og Furesø. I 2008 gennemførte Furesø Kommune et naturgenopretningsprojekt i Oremosen. En af mosens tørvegrave blev frilagt. Området holdes nu åbent ved afgræsning.

Om Plejeplan, historie og reetablering af tørvegrav i Oremosen læs her. Plejeplanen har ingen udløbsdato!

For kort og beskrivelse se her (Mølleåen - øvre del)

Oremosen, en del af Mølleåfredningen. Mosen ligger dog ikke i tilknytning til Mølleåen. Frilagt tørvegrav. I baggrunden Ganløse Ore.

Der er anlagt en sti nær åen. Foto Carsten Juel