På Kulturarvstyrelsens hjemmeside kan man se de fredede gravhøjes beliggenhed (se kortet nedenfor).


De fleste gravhøje i Furesø Kommune er bevaret i Skovene:

I Farum Lillevang er bevaret 11 høje, bl.a. broncealderhøjene "Kaffehøj","Tehøj" og "Kakaohøj".

I Nørreskoven findes 10.

I Lille og Store Hareskov 10 høje eller rester af høje fra stenalderen (bl. andet de to høje der tilsammen kaldes Trekroner.

I Jonstrup Vang 6 høje fra stenalderen

I Ryget Skov 6 høje, bl. a. Ryet Høj.

I resten af Furesø Kommune (byområder + landbrugsområderne + de militære områder) findes kun tilsammen 3 gravhøje (fx. Christianshøj). Sandsynligvis har der oprindeligt været den samme tæthed af gravhøje i hele området, men chancen for bevaring har været størst i skovene.

Kulturarvstyrelsens optegnelser rummer oplysninger om placeringen af yderligere ca. 60 høje i Furesø Kommune, men disse høje kan nu ikke erkendes på stedet.


De synlige gravhøje er omgivet af en 100 m beskyttelseszone.

 

Kort over gravhøjene i Furesø Kommune

Gravhøj i Nørreskoven nær Fiskebæk og Frederiksborgvej. Foto Carsten Juel

Lille Hareskov nær Djævleengen. Dæksten fjernet, men kammeret er nogenlunde intakt. Foto Carsten Juel