Stor Kærguldsmed (ovenfor). Blev registreret i Jonstrup Vang 2009; har øjensynligt bredt sig idet den i 2014 er observeret tre steder I Store Hareskov og et sted i Ravnsholt Skov. Foto Hanne Juel.

Arten regnes for moderet truet; i rødlistesystemet karakteriseret som (VU).

Nordisk Kærguldsmed. Set i Store Hareskov og Jonstrup Vang

 Stor Blåpil, hun. Foto Carsten Juel. Set St Hareskov, Gisselfeldt bro

 Stor Kejserguldsmed. Set både i Store og Lille Hareskov, og Jonstrup Vang. Foto Carsten Juel

Fireplettet Libel. Ret almindelig

Brun Mosaikguldsmed lægger æg. Ret almindelig. Foto Carsten Juel

Blå Mosaikguldsmed.

Grøn Smaragdlibel. Jonstrup Vang. Foto Carsten Juel

 Efterårs-Mosaikguldsmed. Set bl. a Søndersø, Farum, St. Hareskov

 Almindelig Hedelibel, meget almindelig (ben to-farvede). En nært beslægtet art, Stor Hedelibel, er også registreret i kommunen.

 Blodrød Hedelibel (ben helt sorte i modsætning til Almindelig Hedelibel, der har to-farvede ben). Er set mange steder i Kommunen

 Gulvinget Hedelibel, Hareskov By, desuden Værløse, Jonstrup Vang og Farum sø.

 Blå Libel, Bl. a i Store og Lille Hareskov, Allerød lergrav, Store Sejben Mose

Håret Mosaikguldsmed, set bl. a i Store og Lille Hareskov, Præstemose, Farum Sø , Gedderygsmosen, Søndersø

Sort Hedelibel i Store Hareskov. Foto Carsten Juel

 

 

Kileplet Mosaikguldsmed, ret almindelig i kommunen. Mere end 10 indberetninger i Fugle og Natur i de sidste 3 år

 

Andre arter man kunne være heldig at se i Kommunen: Plettet Smaragdlibel, Glinsende Smaragdlibel, Almindelig Flodguldsmed (kun set een gang), Stor Hedelibel og Grøn Mosaikguldsmed

 

Nedenfor: nogle almindelige vandnymfer i kommunen


Båndet pragtvandnymfe. Her fotograferet ved Bunds Å. Findes også flere steder langs Jonstrup Å. Foto Carsten Juel

Flagermusvandnymfe, hun (ovenfor)

Almindelig vandnymfe

Rød Vandnymfe, Sortemosen

Rødøjet Vandnymfe, Oremosen. Mange indberetninger.

Lille Rødøjet Vandnymfe, set ved Tibberup Å (foto Carsten Juel)

Stor Farvevandnymfe, ret almindelig

 

Hestesko Vandnymfe.  To par i parring. Hannen er blå, hunnen er grøn. Jonstrup Vang

Rødøjet vandnymfe, hun

Desuden kan man finde Sortmærket Kobbervandnymfe