Den nyeste afdelingsfolder august 2022 kan læses her.

 Den gamle afdelingsfolder havde 4 sider, se nedenfor