Formål: Vandgruppen arbejder med emner som rent drikkevand, tilstanden af søer og vandløb, kloakering og spildevand.

Information. Nedenfor artikler om disse emner:

Vi skal have rene søer i Farum, så lad os starte med at stoppe overløbene. DN Furesøs vandgruppe april 2024

Information om beskyttelsen af vores drikkevand i Furesø Kommune. DN februar 2024

Ny opgørelse over rester af pesticider i grundvandet. DN februar 2024