Fredning ved Lille Hareskov


Syd for Lille Hareskov og op til kommunegrænsen ind mod Ballerup Kommune, ligger Ravnehus-fredningen, der sikrer en lille, åben plet med enge. Fredningen, fra 1945, havde det klare formål at hindre yderligere bebyggelse i området. Området administreres af Naturstyrelsen

Fredningen omfatter desuden Vangmosen vest for Lille Hareskov. Den største del af denne fredning er fra 1968, en lille del blev dog fredet allerede i 1939.

For kort og beskrivelse se her.

Fredet eng ved Lille Hareskov. Desuden ses beskyttet stendige. Foto Hanne Juel