Ringe ynglesucces for hvinand ved Farum Sø. Poul Korskolm 2023

Furesøen MST guide 2021. Miljøministeriets beskrivelse af Furesøen

Ynglefugle i Farum Sø 2021. Af Arne Kølbæk-Pedersen og Poul Korsholm

Botaniske undersøgelser i Enghaven

 

Undersøgelse af naturen i Farum.

Der har tidligere, inden kommunesammenlægningen, været indsamlet data om naturen i Farum. Disse natur-data, der ikke er ført op til date, kan findes nedenfor.

Området var opdelt i disse 16 kvadrater: