I 2008 lancerede DN Furesø tanken at etablere en Naturkanon for Furesø Kommune og bad i lokalaviserne borgerne om at komme med forslag til, hvilke områder der skulle indgå.

Efter en idefase kårede DN Furesø følgende 10 områder til at udgøre Furesø Kommunes Naturkanon.

 


1. Nørreskoven

2. Søndersø og Præstesøen

3. Høje Klint og udsigt over Furesøen

4.  Farum Vest fredningen

5. Værløse Flyvestation 

6. Ryget Skov og Baunesletten med udsigt over Farum Sø

7. Stavnsholtkilen

8. Store Hareskov og Parforcejagten

9. Præstegårdsjordene ved Farum Kirke, Storebjerg og Gedevaseområdet

10. Lille Hareskov En litteraturkanon er en liste over litteratur, som er fælles værdigrundlag, en fælles arv, som alle bør have læst. Naturkanonen er en liste over naturområder, som alle borgere i Furesø bør kende.

Foreningen afholdt en serie af ture, hvor vi har vist perlerne i naturkanonen frem, områder, vi synes er særlig vigtige som fælles naturoplevelser.

De enkelte ture er senere udgivet som turfoldere, se disse

 

Se ruternes placering på oversigtskortet nedenfor: