Alle søer over 100 m2 er nu beskyttet som såkaldt §3 natur. Tidligere kunne det være en fordel at frede enkelte søer. Et eksempel herpå er fredning af en mindre sø ved Fjællebro i Hareskovby. Søen blev fredet i 1959 for at "bevare en sø i boligområdet" (fredning 680.02).

I kommunen findes der givetvis en række mindre "fredninger", der mere præcist er tinglyste beskyttelser af træer og lignende.